Catherine Pauwels

Solapas principales

Dirección  

Lange Beeldekensstraat 219
2060 Borgerhout
België

Teléfono 
02/477 57 15
Requisitos administrativos para acceder al recurso: 
Solicitantes de protección internacional
Estatus de persona refugiada
Perfil 
Cualquier persona
Tipo de servicios 
Atención psicológica y emocional
"Requisitoires"/"requisitoria" (solo para Bélgica) 
Otra información 

Solentra is expert in psychische zorg en hulpverlening aan vluchtelingen. Wij begeleiden kinderen en personen met een migratie-achtergrond en een complexe trauma-gerelateerde psychiatrische problematiek. Vaak gaat het om oorlogs- en migratietrauma’s die om een zeer specifieke aanpak vragen. We werken vanuit een brede maatschappelijke context.
Deskundigen en instellingen kunnen hun cliënten aanmelden op de website van Solentra (www.solentra.be) via het aanmeldformulier.
Bent u een particulier persoon, maar wenst u zich toch aan te melden? Neem dan even contact op met ons (02/477 57 15) en dan bekijken we wat mogelijk is.

Localización