Catherine Pauwels

Primaire tabs

Adres 

Lange Beeldekensstraat 219
2060 Borgerhout
België

Telefoonnummer 
02/477 57 15
Verblijfsstatus 
Verzoekers internationale bescherming (asiel) v/m/x
Vluchteling of onder subsidiaire bescherming
Profiel 
Iedereen
Type hulpdienst 
Psychologische en emotionele begeleiding
Aanvaardt requisitoria 
Ja
Verdere informatie 

Solentra is expert in psychische zorg en hulpverlening aan vluchtelingen. Wij begeleiden kinderen en personen met een migratie-achtergrond en een complexe trauma-gerelateerde psychiatrische problematiek. Vaak gaat het om oorlogs- en migratietrauma’s die om een zeer specifieke aanpak vragen. We werken vanuit een brede maatschappelijke context.
Deskundigen en instellingen kunnen hun cliënten aanmelden op de website van Solentra (www.solentra.be) via het aanmeldformulier.
Bent u een particulier persoon, maar wenst u zich toch aan te melden? Neem dan even contact op met ons (02/477 57 15) en dan bekijken we wat mogelijk is.

Plaats