Online chat

Belangrijke informatie

Door op "Chat" te klikken, wordt u doorgestuurd naar een online gesprek. Het is heel eenvoudig, het werkt net als Skype of WhatsApp. Om er toegang toe te krijgen, heeft u geen e-mailadres of telefoonnummer nodig.

Het is belangrijk dat u de toegang tot de camera en de microfoon toestaat. Als u niet herkend wilt worden, kunt u altijd uw gezicht verbergen of de camera uitschakelen zodra het gesprek is begonnen.

Als er geen discussie gaande is, zal het gesprek meteen beginnen. Als er een discussie gaande is, zullen we u vragen om te wachten en u wordt in de wacht gezet.

Somali tutorial

Online chat

Kalender

Er komen permanenties in meerdere talen. Controleer wanneer de volgende sessie in uw taal zal worden gehouden in onderstaande kalender.