Sociale kaart

All organizations Schrijf ook uw organisatie in!
Zoeken
 • - Alle -
 • België
 • Spanje
 • Verenigd Koningrijk
 • Vrouwelijke genitale verminking (vrouwenbesnijdenis)
 • Gedwongen huwelijken
 • Seksueel geweld
 • Seksueel geweld tav minderjarigen
 • Geweld tussen partners
 • Seksuele uitbuiting
 • Mensenhandel
 • Geweld op basis van seksuele oriëntatie of genderexpressie
 • Seksuele intimidatie
 • Eergerelateerd geweld
 • Telefonisch advies
 • Eerste raadpleging en beoordeling
 • Medische ondersteuning en rapporten
 • Juridische ondersteuning
 • Sociale ondersteuning
 • Psychologische en emotionele begeleiding
 • Onderdak
 • Opvang van kinderen die met geweld zijn geconfronteerd
 • Collectieve lotgenotengroepen/supportgroepen
 • Ondersteuning rond seksuele en reproductieve gezondheid
 • Ondersteuning rond werkgelegenheid
 • Medisch attest
 • Gedetailleerd psychologisch verslag
 • Psychiatrische verslag
 • Sociale verslag
 • Via telefoon
 • Via e-mail
 • Geen afspraak nodig
 • Op kantoor
 • Vrouwen (waaronder transgender)
 • Vrouwen (enkel cisgender)
 • Mannen (waaronder transgender)
 • Mannen (enkel cisgender)
 • Non-binair
 • Minderjarigen
 • Toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit
 • Onthaal in eigen taal (via team of externe vertalers)
 • Verzoekers internationale bescherming (asiel) v/m/x
 • Vluchteling of onder subsidiaire bescherming
 • Onzekere verblijfsituatie (zonder papieren)
 • Ja
 • Nee
 • Niet nodig (gratis diensten)
 • Contact met de beschermingsinstanties
 • Meldplicht