Fjc Antwerpen

Primaire tabs

Adres 

Lange Lozanastraat 223
2018 Antwerpen
België

Telefoonnummer 
+32473783820
Openingsuren 

kantooruren

Specifieke noden 
Toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit
Onthaal in eigen taal (via team of externe vertalers)
Een afspraak maken 
Via telefoon
Via e-mail
Verblijfsstatus 
Niet relevant
Profiel 
Iedereen
Type hulpdienst 
Telefonisch advies
Juridische ondersteuning
Sociale ondersteuning
Psychologische en emotionele begeleiding
Opvang van kinderen die met geweld zijn geconfronteerd
Collectieve lotgenotengroepen/supportgroepen
Ondersteuning rond werkgelegenheid
Type geweld 
Gedwongen huwelijken
Geweld tussen partners
Eergerelateerd geweld
Verdere informatie 

slachtoffers van IFG en hun gezinnen bij acute en risicovolle situaties

Documents (ander):
multidisciplinair overleg, advies

Verblijfsstatus (ander):
alle

Type hulpdienst (ander):
ondersteuning op alle levensdomeinen bij acute, risicovolle situaties

Type geweld (ander):
alle vormen van inrafamiliaal geweld

Aanvaardt requisitoria (ander):
Niet nodig (diensten zijn gratis)

Plaats