KIND EN GEZIN - Fysieke permanenties

Primaire tabs

Kind en Gezin is een preventieve organisatie die een opvolging doet voor kinderen vanaf de geboorte tot aan de schoolgaande leeftijd.
Wij doen ook psychosociale huisbezoeken vanaf de zwangerschap.
We zijn een multi-disciplinair team met verpleegkundigen, sociaal werkers, gezinsondersteuners, psychopedagogen en spreekuurhouders rond opvoedingsondersteuning.
We zijn een partnerorganisatie voor vrouwen die te maken hebben met geweld in alle vormen, wanneer de vrouw zwanger is, of wanneer er kinderen in het gezin zijn die nog niet naar school gaan.
Onze begeleiding bestaat vooral uit doorverwijzen naar andere organisaties, opvolgen van de ontwikkeling van de kinderen, psychosociale steun voor de ouders.
Wij hebben permanenties met open momenten, waar de vrouwen met kinderen mogen komen zonder afspraak voor allerlei diverse vragen (vragen rond de zwangerschap, hulp inschrijving school of kinderopvang, vragen rond opvoeding, kinderen laten wegen, ect.). Van hieruit kunnen wij mensen verder toelichten naar het consultatiebureau, of een afspraak maken om thuis langs te gaan.

Adres 

1020 Laken
België

Telefoonnummer 
0498020385
Openingsuren 

Donderdag van 10u tot 11:30u

Een afspraak maken 
Geen afspraak nodig
Documenten 
Geen
Verblijfsstatus 
Niet relevant
Profiel 
Vrouwen (waaronder transgender)
Type hulpdienst 
Sociale ondersteuning
Type geweld 
Vrouwelijke genitale verminking (vrouwenbesnijdenis)
Gedwongen huwelijken
Seksueel geweld
Seksueel geweld tav minderjarigen
Geweld tussen partners
Mensenhandel
Aanvaardt requisitoria 
Niet nodig (gratis diensten)
Verdere informatie 

Permanentie gaat door in Nekkersdal
op donderdag van 10u tot 11:30u

Plaats