Boysproject - CAW Antwerpen

Primaire tabs

Adres 

Appelmansstraat 12
Bus 1
2018 Antwerpen
België

Telefoonnummer 
+32479811268
Openingsuren 

woensdag 14u - 21u; Donderdag 13u - 18u

Specifieke noden 
Toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit
Onthaal in eigen taal (via team of externe vertalers)
Een afspraak maken 
Via telefoon
Via e-mail
Geen afspraak nodig
Documenten 
Sociale verslag
Verblijfsstatus 
Niet relevant
Verzoekers internationale bescherming (asiel) v/m/x
Vluchteling of onder subsidiaire bescherming
Onzekere verblijfsituatie (zonder papieren)
Profiel 
Vrouwen (waaronder transgender)
Mannen (waaronder transgender)
Mannen (enkel cisgender)
Non-binair
Type hulpdienst 
Telefonisch advies
Sociale ondersteuning
Psychologische en emotionele begeleiding
Collectieve lotgenotengroepen/supportgroepen
Ondersteuning rond seksuele en reproductieve gezondheid
Ondersteuning rond werkgelegenheid
Type geweld 
Seksueel geweld
Seksueel geweld tav minderjarigen
Seksuele uitbuiting
Mensenhandel
Geweld op basis van seksuele oriëntatie of genderexpressie
Verdere informatie 

Enkel voor mannelijke en transgender sekswerkers

Aanvaardt requisitoria (ander):
Niet nodig (diensten zijn gratis)

Plaats