Zone de Police de Wavre

Primaire tabs

Adres 

Chaussée de Louvain 34
1300 Wavre
Belgique

Telefoonnummer 
+3210885205
Openingsuren 

24h/24 7j/7

Specifieke noden 
Toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit
Een afspraak maken 
Via telefoon
Via e-mail
Geen afspraak nodig
Op kantoor
Verblijfsstatus 
Verzoekers internationale bescherming (asiel) v/m/x
Vluchteling of onder subsidiaire bescherming
Profiel 
Iedereen
Type hulpdienst 
Telefonisch advies
Eerste raadpleging en beoordeling
Type geweld 
Vrouwelijke genitale verminking (vrouwenbesnijdenis)
Gedwongen huwelijken
Seksueel geweld
Seksueel geweld tav minderjarigen
Geweld tussen partners
Seksuele uitbuiting
Mensenhandel
Geweld op basis van seksuele oriëntatie of genderexpressie
Seksuele intimidatie
Eergerelateerd geweld
Aanvaardt requisitoria 
Niet nodig (gratis diensten)
Verdere informatie 

Documents (autre) :
copie d'audition et attestation de dépôt de plainte

Types de services (autre) :
accompagnement psycho-social à court terme, intervention d'urgence et dépot de plainte

Plaats