Espace Santé Famille - Siège d'exploitation

Primaire tabs

Adres 

Chaussée de Louvain, 51
1210 Bruxelles
Belgique

Telefoonnummer 
+3224271999
Fax 
+3224271999
Openingsuren 

9h à 18h en semaine, 9h à 13h (Sa) et 15 à 18h (Di)

Specifieke noden 
Toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit
Onthaal in eigen taal (via team of externe vertalers)
Een afspraak maken 
Via telefoon
Via e-mail
Op kantoor
Documenten 
Medisch attest
Gedetailleerd psychologisch verslag
Sociale verslag
Verblijfsstatus 
Verzoekers internationale bescherming (asiel) v/m/x
Vluchteling of onder subsidiaire bescherming
Profiel 
Iedereen
Type hulpdienst 
Eerste raadpleging en beoordeling
Medische ondersteuning en rapporten
Juridische ondersteuning
Sociale ondersteuning
Psychologische en emotionele begeleiding
Opvang van kinderen die met geweld zijn geconfronteerd
Collectieve lotgenotengroepen/supportgroepen
Ondersteuning rond seksuele en reproductieve gezondheid
Type geweld 
Gedwongen huwelijken
Seksueel geweld
Seksueel geweld tav minderjarigen
Geweld tussen partners
Seksuele uitbuiting
Mensenhandel
Geweld op basis van seksuele oriëntatie of genderexpressie
Seksuele intimidatie
Eergerelateerd geweld
Aanvaardt requisitoria 
Ja
Verdere informatie 

Nos intervenants parlent plusieurs langues étrangères, non travaillons aussi avec des interprètes

Plaats