service de cohésion sociale

Primaire tabs

Adres 

Venelle de l'Hôtel de Ville 1
5000 Namur
Belgique

Telefoonnummer 
+3281246038
Fax 
+3281246399
Openingsuren 

De 8 heures à 16 heures 30, du lundi au vendredi, service gratuit

Specifieke noden 
Toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit
Onthaal in eigen taal (via team of externe vertalers)
Een afspraak maken 
Via telefoon
Geen afspraak nodig
Op kantoor
Documenten 
Geen
Verblijfsstatus 
Niet relevant
Verzoekers internationale bescherming (asiel) v/m/x
Vluchteling of onder subsidiaire bescherming
Onzekere verblijfsituatie (zonder papieren)
Profiel 
Iedereen
Type hulpdienst 
Telefonisch advies
Eerste raadpleging en beoordeling
Psychologische en emotionele begeleiding
Opvang van kinderen die met geweld zijn geconfronteerd
Type geweld 
Vrouwelijke genitale verminking (vrouwenbesnijdenis)
Gedwongen huwelijken
Seksueel geweld
Seksueel geweld tav minderjarigen
Geweld tussen partners
Seksuele uitbuiting
Mensenhandel
Geweld op basis van seksuele oriëntatie of genderexpressie
Seksuele intimidatie
Eergerelateerd geweld
Aanvaardt requisitoria 
Nee
Verdere informatie 

Service de Cohésion sociale/ Cellule Prévention et sécurité/Service de prévention des violences familiales/ D'une Rive à l'Autre

Types de services (autre) :
concertation clinique, formation et sensibilisation

Types de violences (autre) :
physiques et psychologiques

Plaats