La Traille asbl

Primaire tabs

Maison d'accueil pour femmes avec ou sans enfant(s) en difficulté(s) sociale(s).

Adres 

rue Joseph Wauters
19
4480 Engis
Belgique

Telefoonnummer 
042754750
Fax 
042750425
Openingsuren 

24h/24 - 7jours/7

Een afspraak maken 
Via telefoon
Documenten 
Geen
Verblijfsstatus 
Vluchteling of onder subsidiaire bescherming
Profiel 
Vrouwen (waaronder transgender)
Type hulpdienst 
Telefonisch advies
Eerste raadpleging en beoordeling
Juridische ondersteuning
Sociale ondersteuning
Psychologische en emotionele begeleiding
Onderdak
Opvang van kinderen die met geweld zijn geconfronteerd
Collectieve lotgenotengroepen/supportgroepen
Type geweld 
Vrouwelijke genitale verminking (vrouwenbesnijdenis)
Gedwongen huwelijken
Seksueel geweld
Seksueel geweld tav minderjarigen
Geweld tussen partners
Seksuele uitbuiting
Mensenhandel
Geweld op basis van seksuele oriëntatie of genderexpressie
Seksuele intimidatie
Eergerelateerd geweld
Aanvaardt requisitoria 
Ja
Plaats