Odile DROUGUET

Primaire tabs

Adres 

4020 Liege
Belgique

Telefoonnummer 
0486822347
Specifieke noden 
Onthaal in eigen taal (via team of externe vertalers)
Een afspraak maken 
Via telefoon
Via e-mail
Documenten 
Gedetailleerd psychologisch verslag
Verblijfsstatus 
Verzoekers internationale bescherming (asiel) v/m/x
Vluchteling of onder subsidiaire bescherming
Profiel 
Iedereen
Type hulpdienst 
Psychologische en emotionele begeleiding
Opvang van kinderen die met geweld zijn geconfronteerd
Type geweld 
Vrouwelijke genitale verminking (vrouwenbesnijdenis)
Gedwongen huwelijken
Seksueel geweld
Seksueel geweld tav minderjarigen
Geweld tussen partners
Seksuele uitbuiting
Mensenhandel
Geweld op basis van seksuele oriëntatie of genderexpressie
Seksuele intimidatie
Eergerelateerd geweld
Aanvaardt requisitoria 
Ja
Plaats