Le Blé en Herbe - Centre de Planning et de consultation conjugale et familiale

Primaire tabs

Adres 

Rue Henri Lecocq 47
bte 5
5000 Namur
Belgique

Telefoonnummer 
+3281223939
Openingsuren 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00

Specifieke noden 
Toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit
Onthaal in eigen taal (via team of externe vertalers)
Een afspraak maken 
Via telefoon
Via e-mail
Op kantoor
Documenten 
Medisch attest
Gedetailleerd psychologisch verslag
Sociale verslag
Verblijfsstatus 
Verzoekers internationale bescherming (asiel) v/m/x
Vluchteling of onder subsidiaire bescherming
Profiel 
Iedereen
Type hulpdienst 
Telefonisch advies
Eerste raadpleging en beoordeling
Medische ondersteuning en rapporten
Juridische ondersteuning
Sociale ondersteuning
Psychologische en emotionele begeleiding
Opvang van kinderen die met geweld zijn geconfronteerd
Ondersteuning rond seksuele en reproductieve gezondheid
Type geweld 
Vrouwelijke genitale verminking (vrouwenbesnijdenis)
Seksueel geweld
Seksueel geweld tav minderjarigen
Geweld tussen partners
Geweld op basis van seksuele oriëntatie of genderexpressie
Seksuele intimidatie
Aanvaardt requisitoria 
Ja
Verdere informatie 

Prise en charge de personnes en situation de handicap physique ou mental

Plaats