PSYFEM - Cabinet de consultation

Primaire tabs

Adres 

153 Boulevard du Jubilé
1080 Bruxelles
Belgique

Telefoonnummer 
+32473452605
Openingsuren 

Mercredi et jeudi

Specifieke noden 
Onthaal in eigen taal (via team of externe vertalers)
Een afspraak maken 
Via telefoon
Via e-mail
Verblijfsstatus 
Verzoekers internationale bescherming (asiel) v/m/x
Vluchteling of onder subsidiaire bescherming
Profiel 
Vrouwen (waaronder transgender)
Mannen (waaronder transgender)
Non-binair
Type hulpdienst 
Psychologische en emotionele begeleiding
Type geweld 
Vrouwelijke genitale verminking (vrouwenbesnijdenis)
Gedwongen huwelijken
Seksueel geweld
Geweld tussen partners
Seksuele uitbuiting
Mensenhandel
Geweld op basis van seksuele oriëntatie of genderexpressie
Seksuele intimidatie
Eergerelateerd geweld
Aanvaardt requisitoria 
Ja
Verdere informatie 

Documents (autre) :
rapport psychologique circonstancié en fonction de la demande

Plaats