Planning St Josse ASBL, Centre Laïque de planning familial agrée par la COCOF

Primaire tabs

Adres 

Belgique

Telefoonnummer 
+32475827109
Specifieke noden 
Onthaal in eigen taal (via team of externe vertalers)
Een afspraak maken 
Via telefoon
Documenten 
Medisch attest
Gedetailleerd psychologisch verslag
Psychiatrische verslag
Verblijfsstatus 
Niet relevant
Profiel 
Vrouwen (waaronder transgender)
Type hulpdienst 
Medische ondersteuning en rapporten
Psychologische en emotionele begeleiding
Type geweld 
Vrouwelijke genitale verminking (vrouwenbesnijdenis)
Gedwongen huwelijken
Seksueel geweld
Geweld tussen partners
Seksuele uitbuiting
Geweld op basis van seksuele oriëntatie of genderexpressie
Aanvaardt requisitoria 
Ja
Verdere informatie 

Accompagnement ethnopsychiatrique de femmes en exil victimes de violences

Types de violences (autre) :
Etat de stress post-traumatique chronique

Plaats